Hem > Om oss

Om oss

Vår mission är att göra resandet för människor med funktionshinder mer tillgängligt och att förbättra arbetsmiljön för förare och ombordpersonal i färdtjänstfordon och på tåg

I vår strävan att uppnå det har vi byggt upp i det närmaste 50 års erfarenhet av att utveckla och tillverka el-/el-hydrauliska fordonsmonterade produkter. Därför kan vi erbjuda ett brett sortiment av kundanpassade lyftar, ramper och luftfjädringar för de flesta på marknaden förekommande typerna av gods- och persontransporter, för bil/buss och tåg

Vi är ständigt aktiva och lyhörda gentemot marknadens och myndigheters högt ställda krav och vi utvecklar kontinuerligt befintliga och nya produkter

Vår breda kundbas som återfinns inom såväl Internationell Tågindustri som Skandinavisk Persontrafik ställer krav på bred kompetens och hög kvalitet. Hög kompetens och ett gediget kundfokus hos våra medarbetare återspeglar sig igenom alla led i vårt företag och det garanterar användaren en kvalitetsprodukt som uppfyller alla för branschen gällande standarder och normer.